Zbavíme Vás starostí a rizik
s pronájmem Vašeho bytuVaším nájemníkem budeme my.
Vy dostanete garanci pravidelného nájmu v předem domluvené výši a o víc se nebudete muset starat.Naše služby


  Garantujeme včasnou platbu

  • Máte jistotu, že platbu obdržíte vždy a včas.

  • Nemusíte mít obavu o ušlý zisk, pokud by byl byt nějakou dobu neobsazený – my platíme i za ty měsíce, během kterých byt nikdo neobývá.  Garantujeme vrácení bytu v původním stavu

  • Nemusíte se starat o údržbu bytu se změnou nájemníka - výmalbu, opravy a další údržbu vyřizujeme my.

  • Přebíráme na sebe riziko za stav bytu. Vrátíme Vám byt ve stavu, ve kterém jsme ho od Vás přebrali.

  • Spolupracujeme s renomovanou pojišťovnou.


  Ušetříme Vám čas

  • Postaráme se o výběr vhodného nájemníka, zajistíme veškeré právní služby a spolu s nimi pojištění i přepis energií.
  Máte nad vším plnou kontrolu

  • Sami si určíte, jaký typ nájemníků preferujete. Při jejich výběru navíc přihlížíme k charakteru bytu i Vašim sousedům.

  • Máte jistotu, že každý nájemník bude prověřen – jak elektronicky, tak osobně.

  • O stavu bytu Vás pravidelně informujeme v reportech s plnou dokumentací.

Jak to funguje?


Spolehlivé nájemníky do bytu budeme vybírat sami, vyřešíme veškerou nutnou agendu a Vás budeme jen pravidelně informovat o tom, jak se Vašemu bytu daří. To vše s garancí pravidelného nájmu.


1

Setkání a prohlídka nemovitosti

 • Představíme Vám naše služby, podmínky spolupráce a zodpovíme veškeré Vaše dotazy
 • Společně projdeme Vaši nemovitost
 • Sami nám sdělíte, jaký typ nájemců preferujete a proč
2

Dohoda o výši nájemného


 • Na základě dispozic a charakteru nemovitosti se dohodneme na výši nájemného
 • Výši nájemného Vám garantujeme po celou dobu trvání smlouvy
3

Předání nemovitosti


 • Společně se potkáme při předání bytu a sepíšeme předávací protokol

 • A to je vše.
  Zde končí Vaše starost s pronájmem bytu.

Cena za služby

Po vzájemné dohodě nastavíme výši nájemného s ohledem na charakter nemovitosti a ceny obvyklé v lokalitě. Z této částky využijeme 12 % k zajištění garancí našich služeb.

Co vše zahrnuje 12 % z ceny?

 • garance včasné platby
 • výběr nájemníka
 • garance vrácení bytu
  ve stejném stavu
 • právní služby
 • pojištění
 • přepis energií
 • průběžná kontrola bytu
 • správa nemovitosti
 • zodpovědnost za neplatiče

Časté otázky


Jak uzavíráte smlouvu a na jak dlouho?
S majiteli bytů uzavíráme standardní nájemní smlouvu na 3 roky s automatickým prodloužením na další rok. Smlouva nám pochopitelně umožňuje za jasných podmínek byt dále pronajímat s veškerým ručením.
Co znamená garance platby nájmu?
Na základě naší sjednané smlouvy jsme povinni Vám vždy uhradit předem stanovenou částku nájemného i v případě, že byt není obsazen. S námi se tedy nemusíte bát neplatících nájemníků. Své peníze vždy dostanete ve stanoveném termínu.
Jak zajistíte, aby pro mě byla Vaše služba výhodná?
Hlavní myšlenkou FlatGo je ušetřit dlouhodobě majitele bytů starostí s pronájmem, zbavit je nutnosti vyjednávání se zájemci a rizika měsíců, které se jim nepodaří obsadit (a tudíž z nich nezískají nájemné). To vše včetně kompletního servisu bereme na sebe, což považujeme za nejvýhodnější nabídku, kterou může majitel dostat.
Co když nájemník byt poškodí?
Ano, i to se může stát. Takové situaci se však snažíme předcházet již samotným pečlivým výběrem vhodného nájemníka a pravidelnými kontrolami. Součástí našeho kompletního servisu je samozřejmě také pojištění bytu, ze kterého případné škody budou kompletně hrazeny. Součástí naší garance je samozřejmě předání bytu po ukončení spolupráce v původním stavu.
Je FlatGo realitní kancelář?
FlatGo není realitní kancelář. Naše služby fungují zcela odlišně od realitních kanceláří. Realitní kanceláře pouze zprostředkovávají nájmy, často bez jakékoli garance, zatímco FlatGo si své byty pronajímá přímo od majitele.
Jak vybíráte podnájemníky?
Podnájemníka vždy prověříme v dostupných registrech a zároveň přihlížíme k přání majitele bytu a charakteru bytu.
Co když nastane s nájemníkem, nebo bytem nějaký problém?
Podnájemníka vždy prověříme v dostupných registrech a před podpisem smlouvy se s ním několikrát sejdeme. Váš byt pravidelně kontrolujeme a z kontrol Vám vždy posíláme report o stavu pronájmu včetně dokumentace. V případě, že by v bytě přece jen nastal nějaký problém, vyřešíme ho my, ať už domluvou nájemníkovi nebo vyřešením případné škody. Pro tyto případy spolupracujeme s renomovanou pojišťovnou.
Jak je řešeno pojištění?
U každého bytu máme pojištění domácnosti a odpovědnosti. Toto pojištění je připravené na míru přímo pro FlatGo.
Jakým způsobem jsou řešeny smluvní vztahy s dodavateli energií a poplatky s nimi spojené?
Pokud budete chtít, převezmeme na sebe také zodpovědnost za správu energií. Odběratelské smlouvy přepíšeme na FlatGo a tím zaručujeme jistotu zaplacených záloh na energie. Vyúčtování podle skutečné spotřeby pak tedy vyřizujeme s podnájemníkem také my, tudíž Vám odpadá starost i s touto administrativou.
V případě, že vznikne situace, kdy budu byt neočekávaně potřebovat pro své užívání, jak se v těchto případech postupuje?
Smlouva myslí i na předčasné ukončení nájemního vztahu. Pokud dojde k situaci, kdy budete potřebovat byt pro svoji potřebu, máte možnost smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Proč je poplatek za správu určen procentuálním poměrem?
Chceme být spravedliví k majitelům menších bytů, které se prodávají levněji a fixní výše poplatku by pro ně nebyla výhodná. U dražších bytů zase rostou přímo úměrně náklady na pojištění i námi hrazená ztráta v případě neobsazeného bytu. Díky procentuálnímu poplatku za služby tak můžeme garantovat, že Vám nájem bude vyplácen v plné výši vždy a za jakýchkoli podmínek.

Napište nám!


Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře